Functie en maatschappelijke waarde van kredietinformatiebureaus

Kredietinformatiebureaus verbeteren de informatiepositie van organisaties en bedrijven. Zodoende kunnen bijvoorbeeld energiebedrijven, telefoonaanbieders, webwinkels, banken en woningcorporaties zorgvuldige en geïnformeerde besluiten nemen over het leveren van een product of dienst aan een consument. Door de juiste informatie krijgen organisaties beter zicht op de (ontwikkeling van de) financiële risico’s. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de preventie van problematische schuldsituaties bij huishoudens en het voorkomen van onnodige maatschappelijke kosten.