Functie van kredietinformatie

Op basis van de informatie van kredietinformatiebureaus zijn bedrijven en organisaties in staat om in een bredere context een besluit te nemen over het aangaan van een relatie met een consument. Zo kan bijvoorbeeld een positieve betalingsgeschiedenis bijdragen om wel in aanmerking te komen voor een product of dienst. De leden van de VvKi stellen…

Lees meer

Welke informatie verzamelen kredietinformatiebureaus en voor wie?

Alle (bron)informatie die VvKi-leden verzamelen wordt op rechtmatige wijze verkregen.  Zowel de verkrijging van (bron)data als de verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wetgeving en privacyregels, zoals vastgelegd in de Gedragscode van de VvKi. Transparantie, onze klanten zullen altijd de consument informeren indien ze een toetsing zullen uitvoeren bij een krediet. Vaak…

Lees meer

Informatie van kredietinformatiebureaus als basis voor betrouwbaar (online) handelen

Informatie van kredietinformatiebureaus draagt bij aan de toegankelijkheid van diensten en goederen voor consumenten en bedrijven. Bij de (vrij anonieme) verkoop online helpt informatie over consumenten bedrijven een beter geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Deze informatie helpt ook bij het voorkomen van identiteitsfraude. Indien bedrijven onvoldoende zekerheid hebben over de financiële risico’s van…

Lees meer

Kredietinformatie draagt bij aan voorkomen overkreditering en problematische schulden

Informatie van kredietinformatiebureaus draagt bij aan het voorkomen van (problematische) schulden en fraude in Nederland. De afgelopen jaren kwam een groeiend aantal huishoudens in de financiële problemen. Ca. 15% van de Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden.[1] Door de groei van onlinediensten zijn ook nieuwe frauderisico’s ontstaan. Door versnippering van betalingsproblemen bij verschillende organisaties…

Lees meer

Functie en maatschappelijke waarde van kredietinformatiebureaus

Kredietinformatiebureaus verbeteren de informatiepositie van organisaties en bedrijven. Zodoende kunnen bijvoorbeeld energiebedrijven, telefoonaanbieders, webwinkels, banken en woningcorporaties zorgvuldige en geïnformeerde besluiten nemen over het leveren van een product of dienst aan een consument. Door de juiste informatie krijgen organisaties beter zicht op de (ontwikkeling van de) financiële risico’s. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de…

Lees meer

Kredietinformatiebureaus creëren een betrouwbaar handelsklimaat

Kredietinformatiebureaus creëren een betrouwbaar handelsklimaat voor bedrijven en consumenten Kredietinformatiebureaus die lid zijn van de VKI, vervullen al meer dan 40 jaar een maatschappelijke functie. Kredietinformatie draagt bij aan het voorkomen van overkreditering en problematische schulden en dient als basis voor betrouwbaar (online) handelen. In hun privacystatement zetten de VKI leden uiteen welke (bron)informatie kredietinformatiebureaus…

Lees meer