Functie van kredietinformatie

Op basis van de informatie van kredietinformatiebureaus zijn bedrijven en organisaties in staat om in een bredere context een besluit te nemen over het aangaan van een relatie met een consument. Zo kan bijvoorbeeld een positieve betalingsgeschiedenis bijdragen om wel in aanmerking te komen voor een product of dienst. De leden van de VvKi stellen uitdrukkelijk géén zwarte lijsten op als onderdeel van hun kredietinformatiebureau diensten en hun kredietinformatiebureau diensten dragen niet bij aan “redlining”, de onwettige praktijk om personen in bepaalde geografische gebieden te weigeren of diensten tegen hogere tarieven aan te bieden zonder objectieve rechtvaardiging. Kredietinformatiebureaus zijn ook geen datahandelaren en helpen alleen hun opdrachtgevers om op basis van objectieve criteria betere besluiten te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie.