Informatie van kredietinformatiebureaus als basis voor betrouwbaar (online) handelen

Informatie van kredietinformatiebureaus draagt bij aan de toegankelijkheid van diensten en goederen voor consumenten en bedrijven. Bij de (vrij anonieme) verkoop online helpt informatie over consumenten bedrijven een beter geïnformeerd besluit te nemen over een transactie. Deze informatie helpt ook bij het voorkomen van identiteitsfraude. Indien bedrijven onvoldoende zekerheid hebben over de financiële risico’s van een consument, zijn zij minder snel geneigd om een dienst of goederen te leveren of een krediet of lening te verstrekken. Het financiële risico kan simpelweg (te) hoog zijn voor bedrijven die zich door geringe marges geen wanbetaling en de daarmee gepaard gaande kosten kunnen permitteren. In het belang van zowel het bedrijf als de consument is het verstandig om deze debiteurenrisico’s te mitigeren.