Kredietinformatie draagt bij aan voorkomen overkreditering en problematische schulden

Informatie van kredietinformatiebureaus draagt bij aan het voorkomen van (problematische) schulden en fraude in Nederland. De afgelopen jaren kwam een groeiend aantal huishoudens in de financiële problemen. Ca. 15% van de Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden.[1] Door de groei van onlinediensten zijn ook nieuwe frauderisico’s ontstaan. Door versnippering van betalingsproblemen bij verschillende organisaties blijven problematische schulden vaak lang verborgen. Veel schulden zijn namelijk niet-krediet gerelateerd en worden niet geregistreerd bij Stichting Bureau Krediet Registratie in Tiel. Kredietinformatiebureaus leveren complementaire informatie over niet-krediet gerelateerde financiële risico’s en dragen daarmee bij aan vroegsignalering. Hierdoor worden ‘aan de voorkant’ problematische schuldsituaties, overkreditering, betalingsachterstanden, incassozaken en fraude voorkomen.  Uit praktijkcases is gebleken dat met het inzetten van de kredietinformatie het aantal incassodossiers ontstaan bij nieuwe consumenten fors daalt. Ook ervaren bedrijven forse verlagingen in openstaande debiteurensaldi.

 

Dit is in lijn met het beleid van de overheid om het risico voor consumenten op overkreditering te mitigeren en problematische schulden waar mogelijk tegen te gaan. De overheid benadrukt ook het belang van een betere informatievoorziening voor een effectievere schuldpreventie. Daarmee kan de negatieve impact van schulden op de persoonlijke levenssfeer van consumenten worden voorkomen.

[1] Panteia, Huishoudens in de rode cijfers 2015. Over schulden van Nederlandse huishoudens en preventiemogelijkheden (2015)